Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-409/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-409/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 juni 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 10/11/2021 Datum van bekrachtiging: 10/11/2021 Datum publicatie: 17/12/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/08/2021 Indiening Regering A-409/1-20/21 
20/09/2021 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 1 (21/22)  13
29/09/2021 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
29/09/2021 Algemene bespreking in commissie  
29/09/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
29/09/2021 Stemmingen in commissie  
29/09/2021 Aangenomen in commissie  
29/09/2021 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-409/2-21/22 
10/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  7
10/11/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 9 (21/22)  7
10/11/2021 Tussenkomst Clémentine Barzin V.V. 9 (21/22)  8
10/11/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 9 (21/22)  8
10/11/2021 Tussenkomst Hilde Sabbe V.V. 9 (21/22)  8
10/11/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  10
10/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  25
10/11/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  26
17/12/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur