Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-778/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-778/1-18/19 Voorstel van ordonnantie teneinde de verwezenlijking van "sleutel op de deur"-projecten door de Gewestelijke Grondalliantie (Community Land Trust) mogelijk te maken.
 
Indiener: Mampaka Mankamba Bertin
Désir Caroline
Colson Michel
Ahidar Fouad
Delva Paul
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 22/03/2019 Datum van bekrachtiging: 04/04/2019 Datum publicatie: 22/05/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/01/2019 Indiening Bertin Mampaka Mankamba, Caroline Désir, Michel Colson, Fouad Ahidar, Paul Delva A-778/1-18/19 
15/02/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 18 (18/19)  12
15/02/2019 Verwijzing naar commissie 4 (Huisvesting) V.V. 18 (18/19)  12
21/02/2019 Aanwijzing van de rapporteur Mohamed Ouriaghli  
21/02/2019 Algemene bespreking in commissie  
21/02/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/02/2019 Stemmingen in commissie  
21/02/2019 Aangenomen in commissie  
21/02/2019 Schriftelijk verslag Mohamed Ouriaghli A-778/2-18/19 
22/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  23
22/03/2019 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 21 (18/19)  23
22/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  24
22/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  39
22/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  40
22/05/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur