Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-769/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-769/1-18/19 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en tot opheffing van de wet van 12 november 1997 wat betreft de Brusselse gemeentelijke overheden.
 
Indiener: Genot Zoé

De Wolf Vincent
De Bock Emmanuel


De Smedt Françoise
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/01/2019 Indiening Zoé Genot, , Vincent De Wolf, Emmanuel De Bock, , , Françoise De Smedt A-769/1-18/19 
05/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (18/19)  18
05/04/2019 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 23 (18/19)  18
23/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
23/04/2019 Zonder doel geworden in commissie  
23/04/2019 Schriftelijk verslag A-769/2-18/19 
29/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  44
29/04/2019 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 26 (18/19)  45
29/04/2019 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 26 (18/19)  48
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  50
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  52
29/04/2019 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 26 (18/19)  55
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  57
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  58
29/04/2019 Tussenkomst V.V. 26 (18/19)  60
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  45
30/04/2019 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  55