Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-863/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-863/1-18/19 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.
 
Indiener: Van Damme Jef
Delva Paul
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/04/2019 Indiening Jef Van Damme, Paul Delva A-863/1-18/19 
05/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (18/19)  18
05/04/2019 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 23 (18/19)  18
23/04/2019 Door zijn auteur ingetrokken