Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-143/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-143/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit.
 
Indiener: Ghyssels Marc-Jean
Pitseys John
Benjumea Moreno Juan
Vanhengel Guy
De Bock Emmanuel
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/02/2020 Indiening Marc-Jean Ghyssels, John Pitseys, Juan Benjumea Moreno, Guy Vanhengel, Emmanuel De Bock A-143/1-19/20 
05/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
05/06/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken