Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-319/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-319/1-20/21 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.
 
Indiener: Czekalski Aurélie
Fremault Céline
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/02/2021 Indiening Aurélie Czekalski, Céline Fremault A-319/1-20/21 
21/01/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 19 (21/22)  2
21/01/2022 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 19 (21/22)  2
23/03/2022 Bespreking uitgesteld  
27/04/2022 Aanwijzing van de rapporteur Farida Tahar  
27/04/2022 Algemene bespreking in commissie  
27/04/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
27/04/2022 Stemmingen in commissie  
27/04/2022 Verworpen in Commissie  
27/04/2022 Schriftelijk verslag Farida Tahar A-319/2-21/22 
06/05/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 31 (21/22)  15
06/05/2022 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 31 (21/22)  15
06/05/2022 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 31 (21/22)  16
06/05/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (21/22)  36
06/05/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 31 (21/22)  36