Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-601/1-17/18

A-601/1-17/18 Voorstel van resolutie betreffende de uitgesproken doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali in Iran.
 
Indiener:


De Wolf Vincent
De Bock Emmanuel

Genot Zoé


Rubriek(en): Externe betrekkingen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 15/12/2017 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/11/2017 Indiening , , , Vincent De Wolf, Emmanuel De Bock, , Zoé Genot A-601/1-17/18 
17/11/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 13 (17/18)  67
17/11/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 13 (17/18)  67
14/12/2017 Aanwijzing van de rapporteur Julien Uyttendaele  
14/12/2017 Algemene bespreking in commissie  
14/12/2017 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
14/12/2017 Stemmingen in commissie  
14/12/2017 Aangenomen in commissie  
14/12/2017 Schriftelijk verslag Julien Uyttendaele A-601/2-17/18 
15/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  137
15/12/2017 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 18 (17/18)  137
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  139
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  140
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  142
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  142
15/12/2017 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 18 (17/18)  143
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  143
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  144
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  144
15/12/2017 Tussenkomst V.V. 18 (17/18)  145
15/12/2017 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 18 (17/18)  146
15/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  154
15/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  154
15/12/2017 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-601/3-17/18