Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-127/1-19/20

A-127/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de oprichting en uitbating van CBD-winkels in school- en jeugdomgevingen te bestrijden.
 
Indiener: Debaets Bianca
Van Achter Cieltje
Verstraeten Gilles
Vanden Borre Mathias
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 21/09/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/12/2019 Indiening Bianca Debaets, Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten, Mathias Vanden Borre A-127/1-19/20 
05/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (19/20)  57
05/06/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 23 (19/20)  58
05/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
05/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
05/07/2021 Stemmingen in commissie  
05/07/2021 Verworpen in Commissie  
05/07/2021 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-127/2-20/21 
20/09/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (21/22)  28
20/09/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 1 (21/22)  29
20/09/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 1 (21/22)  29
20/09/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 1 (21/22)  30
20/09/2021 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 1 (21/22)  30
20/09/2021 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 1 (21/22)  30
20/09/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 1 (21/22)  32
21/09/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  23
21/09/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  23