Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-154/1-19/20

A-154/1-19/20 Voorstel van resolutie teneinde het vrachtvervoer per spoor in het Brussels Gewest en op de site van Schaarbeek-Vorming te ontwikkelen.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Groppi Elisa
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 12/02/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/02/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Elisa Groppi, Leila Lahssaini A-154/1-19/20 
19/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 24 (19/20)  13
19/06/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 24 (19/20)  14
26/01/2021 Bespreking uitgesteld  
02/02/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc Loewenstein  
02/02/2021 Algemene bespreking in commissie  
02/02/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
02/02/2021 Stemmingen in commissie  
02/02/2021 Verworpen in Commissie  
08/02/2021 Schriftelijk verslag Marc Loewenstein A-154/2-20/21 
12/02/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (20/21)  36
12/02/2021 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 21 (20/21)  36
12/02/2021 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 21 (20/21)  36
12/02/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 21 (20/21)  38
12/02/2021 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 21 (20/21)  38
12/02/2021 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène V.V. 21 (20/21)  39
12/02/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 21 (20/21)  42
12/02/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (20/21)  41
12/02/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 22 (20/21)  41