Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-204/1-19/20

A-204/1-19/20 Voorstel van resolutie waarbij een onderzoek wordt gevraagd over het ontvangstenverlies voor het Gewest als gevolg van het ontwijken van registratierechten door vastgoedmaatschappijen.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Kerckhofs Jean-Pierre
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 10/11/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/06/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini A-204/1-19/20 
16/10/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 4 (20/21)  2
16/10/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 4 (20/21)  2
25/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Juan Benjumea Moreno  
25/10/2021 Algemene bespreking in commissie  
25/10/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
25/10/2021 Stemmingen in commissie  
25/10/2021 Verworpen in Commissie  
25/10/2021 Schriftelijk verslag Juan Benjumea Moreno A-204/2-21/22 
10/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  36
10/11/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 9 (21/22)  37
10/11/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 9 (21/22)  37
10/11/2021 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 9 (21/22)  37
10/11/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 9 (21/22)  38
10/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  29
10/11/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  29