Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-276/1-20/21

A-276/1-20/21 Voorstel van resolutie over desinvesteren uit fossiele brandstoffen en een geëngageerd duurzaam financieel beleid.
 
Indiener: Benjumea Moreno Juan
de Radigués Barbara
Jamoulle Véronique
de Patoul Jonathan
Sabbe Hilde
Debaets Bianca
Austraet Victoria
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 12/05/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/11/2020 Indiening Juan Benjumea Moreno, Barbara de Radigués, Véronique Jamoulle, Jonathan de Patoul, Hilde Sabbe, Bianca Debaets, Victoria Austraet A-276/1-20/21 
29/01/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 19 (20/21)  1
29/01/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 19 (20/21)  1
26/04/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marie Lecocq  
26/04/2021 Algemene bespreking in commissie  
26/04/2021 Stemmingen in commissie  
26/04/2021 Aangenomen in commissie  
26/04/2021 Schriftelijk verslag Marie Lecocq A-276/2-20/21 
12/05/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  8
12/05/2021 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 30 (20/21)  8
12/05/2021 Tussenkomst Barbara de Radigués V.V. 30 (20/21)  8
12/05/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 30 (20/21)  9
12/05/2021 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 30 (20/21)  9
12/05/2021 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 30 (20/21)  10
12/05/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 30 (20/21)  11
12/05/2021 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 30 (20/21)  12
12/05/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 30 (20/21)  14
12/05/2021 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 30 (20/21)  15
12/05/2021 Tussenkomst Guy Vanhengel V.V. 30 (20/21)  16
12/05/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 30 (20/21)  18
12/05/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (20/21)  20
12/05/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 31 (20/21)  20
12/05/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-276/3-20/21