Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-324/1-20/21

A-324/1-20/21 Voorstel van resolutie om dokter Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo te steunen
 
Indiener: de Patoul Jonathan
Ghyssels Marc-Jean
Lecocq Marie
Benjumea Moreno Juan
Sabbe Hilde
Kompany Pierre
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/09/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/02/2021 Indiening Jonathan de Patoul, Marc-Jean Ghyssels, Marie Lecocq, Juan Benjumea Moreno, Hilde Sabbe, Pierre Kompany A-324/1-20/21 
11/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 34 (20/21)  14
11/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 34 (20/21)  14
05/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
05/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
05/07/2021 Stemmingen in commissie  
05/07/2021 Aangenomen in commissie  
05/07/2021 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-324/2-20/21 
20/09/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (21/22)  42
20/09/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 1 (21/22)  42
20/09/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 1 (21/22)  42
20/09/2021 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 1 (21/22)  44
20/09/2021 Tussenkomst Marie Lecocq V.V. 1 (21/22)  44
20/09/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 1 (21/22)  45
20/09/2021 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 1 (21/22)  46
20/09/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 1 (21/22)  46
20/09/2021 Tussenkomst Pierre Kompany V.V. 1 (21/22)  47
20/09/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 1 (21/22)  47
20/09/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 1 (21/22)  48
21/09/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  24
21/09/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 2 (21/22)  24
21/09/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-324/3-21/22