Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-393/1-20/21

A-393/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende het mogelijk maken en faciliteren van buitenlands eigendomsonderzoek door de openbare vastgoedmaatschappijen.
 
Indiener: Vanden Borre Mathias
Van Achter Cieltje
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 06/05/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/06/2021 Indiening Mathias Vanden Borre, Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten A-393/1-20/21 
23/12/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 16 (21/22)  2
23/12/2021 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 16 (21/22)  2
21/04/2022 Aanwijzing van de rapporteur Carla Dejonghe  
21/04/2022 Algemene bespreking in commissie  
21/04/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
21/04/2022 Stemmingen in commissie  
21/04/2022 Verworpen in Commissie  
21/04/2022 Schriftelijk verslag Carla Dejonghe A-393/2-21/22 
06/05/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 31 (21/22)  2
06/05/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 31 (21/22)  2
06/05/2022 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 31 (21/22)  5
06/05/2022 Tussenkomst Pierre-Yves Lux V.V. 31 (21/22)  5
06/05/2022 Tussenkomst Petya Obolensky V.V. 31 (21/22)  6
06/05/2022 Tussenkomst Joëlle Maison V.V. 31 (21/22)  7
06/05/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 31 (21/22)  8
06/05/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (21/22)  32
06/05/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 31 (21/22)  32