Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-38/1-19/20

A-38/1-19/20 Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/10/2019 Indiening Regering A-38/1-19/20 
15/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken  
18/11/2019 Aanwijzing van de rapporteur Christophe De Beukelaer, Marc-Jean Ghyssels  
18/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
18/11/2019 Adviezen van de vaste commissies