Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het verzekeren van de veiligheid van de Brusselse burgers tijdens Euro 2000 en andere grootschalige evenementen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 12)

 
Datum ontvangst: 06/04/2000 Datum publicatie: 28/04/2000 Referentie: V.V. 23 (99/00), Blz. 738
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00 Datum antwoord: 28/04/2000 Referentie: V.V. 23 (99/00), Blz. 738
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/04/2000 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Raad
28/04/2000 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael V.V. 23 (99/00) 738
28/04/2000 Antwoord Jacques Simonet V.V. 23 (99/00) 738
28/04/2000 Repliek Dominiek Lootens-Stael V.V. 23 (99/00) 739
28/04/2000 Repliek Jacques Simonet V.V. 23 (99/00) 739