Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het in gebreke blijven van de minister-voorzitter en de Dienst Administratief Toezicht ten aanzien van de klachten van een Brussel gemeenteraadslid inzake het laattijdig bezorgen van de stukken bij de agenda van de gemeenteraadszittingen van Brussel-stad.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 57)

 
Datum ontvangst: 09/06/2000 Datum publicatie: 15/07/2000 Referentie: B.Q.R. 9 (99/00), Blz. 644
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00 Datum antwoord: 15/07/2000 Referentie: B.Q.R. 9 (99/00), Blz. 644
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2000 Interpellatie omgevormd tot schriftelijke vraag. Uitgebreid Bureau van de Raad
15/07/2000 Antwoord Jacques Simonet B.Q.R. 9 (99/00) 644
 
Vraag