Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gevolg dat wordt gegeven aan het advies 30.034/38 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht betreffende het taalgebruik door de GOMB.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Eric Tomas, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting (Vragen nr 36)

 
Datum ontvangst: 31/05/2000 Datum publicatie: 15/07/2000 Referentie: B.Q.R. 9 (99/00), Blz. 622
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00 Datum antwoord: 15/10/2000 Referentie: B.Q.R. 9 (99/00), Blz. 803
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/10/2000 Antwoord Eric Tomas B.Q.R. 9 (99/00) 803
 
Vraag