Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende "de houding van de bevolking tegen de ambtenaren van het Gewest, het verweer hiertegen, en vice versa"

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Robert Delathouwer, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbaar Ambt, Brandbestrijding, Dringende Medische Hulp en Mobiliteit (Vragen nr 13)

 
Datum ontvangst: 29/08/2000 Datum publicatie: 25/10/2001 Referentie: B.I.V. 3 (01/02), Blz. 3
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 01/02 Datum antwoord: 25/10/2001 Referentie: B.I.V. 3 (01/02), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2001 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Raad
10/10/2001 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van de Raad
10/10/2001 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van de Raad
25/10/2001 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 3 (01/02) 3
25/10/2001 Antwoord Robert Delathouwer B.I.V. 3 (01/02) 3
25/10/2001 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 3 (01/02) 4