Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende "de afgesloten akkoord met de bevoegde federale minister aangaande de versoepeling van de taalexamens"

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
François-Xavier de Donnéa, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 88)

 
Datum ontvangst: 18/04/2002 Datum publicatie: 30/04/2002 Referentie: V.V. 27 (01/02), Blz. 1022
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 01/02 Datum antwoord: 30/04/2002 Referentie: V.V. 27 (01/02), Blz. 1023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/04/2002 Ontvankelijk
30/04/2002 Voornaamste dringende vraag
30/04/2002 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael V.V. 27 (01/02) 1023
30/04/2002 Tussenkomst Sven Gatz V.V. 27 (01/02) 1022
30/04/2002 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 27 (01/02) 1023
30/04/2002 Antwoord François-Xavier de Donnéa V.V. 27 (01/02) 1023
30/04/2002 Repliek Dominiek Lootens-Stael V.V. 27 (01/02) 1024