Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de inrichting van een wetenschapscentrum op de terreinen van Thurn en Taxis

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
François-Xavier de Donnéa, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 135)

 
Datum ontvangst: 05/09/2002 Datum publicatie: 12/12/2002 Referentie: B.I.V. 16 (01/02), Blz. 3
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 01/02 Datum antwoord: 12/12/2002 Referentie: B.I.V. 16 (01/02), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2002 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van de Raad
12/12/2002 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 16 (02/03) 3
12/12/2002 Antwoord François-Xavier de Donnéa B.I.V. 16 (02/03) 3
12/12/2002 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 16 (02/03) 3