Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de iInventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 2)

 
Datum ontvangst: 16/09/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 04/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/09/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het punt "een grotere transparantie en scherpere controlemaatregelen" van de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (regeerperiode 2019-2024) staat dat er een algemeen kadaster van alle begunstigden van de toegekende subsidies zal worden aangemaakt.

Na het financiële schandaal dat de vzw Samusocial in 2017 trof, is het vandaag belangrijk om transparant te zijn over de subsidies die de drie Brusselse regeringen (BHG, GGC en FGC) toekennen, door regelmatig aan de volksvertegenwoordigers de financiële elementen door te geven die nodig of nuttig zijn voor hun controletaak, maar ook om de zogenaamde actieve openbaarheid te vergroten door de belastingbetaler te laten volgen wat er met zijn geld gebeurt.

Aan het begin van deze zittingsperiode (16 september 2019) zou ik, in naam van de transparantie en om mijn opdracht van controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren, graag een inventaris ontvangen van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Ter zake wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoe zit het met de inventaris van de begunstigden van toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen? Beschikt u over een inventaris? Welke gegevens zijn er in die inventaris per onderdeel opgenomen?
2. Kunt u mij schriftelijk de meest recente inventaris verstrekken van de begunstigden van toegekende subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: de naam van de begunstigde, de rechtsvorm, het (de) toegekende bedrag(en) en het jaar van het (de) toegekende bedrag(en)?

Beschikbaar op
https://drive.google.com/file/d/1FrPJlba7eTuFz3W2ga5PdXAz2JSw-ZmD/view
 
 
Antwoord    In het kader van onze bevoegdheden in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, namelijk Gezinsbijlagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe betrekkingen en Filmkeuring, kennen wij geen enkele subsidie toe.