Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de preventieve maatregelen in de gezondheidssector na de waarschuwing betreffende de gecontamineerde ontsmettingsprodukten.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 28)

 
Datum ontvangst: 28/11/2019 Datum publicatie: 24/01/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/01/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/12/2019 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 11 november hebben we in de kranten gelezen dat de Franse fabriek Anios is stilgelegd sinds de ontdekking van bacteriën in ontsmettingsmiddelen. De fabriek moest haar producten die op zeer grote schaal worden gebruikt in operatiekamers en om chirurgisch materiaal te desinfecteren, wereldwijd terugroepen. Ook in België wordt dit type ontsmettingsmiddel op grote schaal gebruikt in de ziekenhuizen. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap zou ze gewaarschuwd hebben voor mogelijke besmetting door bacteriën. Het Agentschap wil weliswaar geruststellende taal spreken, maar verstrekt ons in dit verband twee belangrijke gegevens: het verbod op het gebruik van twee ontsmettingsmiddelen van het merk Anios en de verplichting om ze in quarantaine te plaatsen tot de fabrikant ze komt terughalen.

Gelet op dit actueel probleem, zou ik willen weten of u op de hoogte bent van het probleem dat het Federaal Geneesmiddelenagentschap aan de orde heeft gesteld.

Worden de ontsmettingsmiddelen in kwestie, Surfa'safe en Opaster Anios, gewoonlijk gebruikt in onze Brusselse ziekenhuizen? Zo ja, welke maatregelen zijn dan getroffen, met name voor de patiënten met verminderde weerstand?

De ontsmettingsmiddelen zouden ook vaak worden gebruikt in medische centra en rust- en verzorgingstehuizen. Werden ze over het probleem ingelicht?

 
 
Antwoord    1. Worden de in deze zaak betrokken ontsmettingsmiddelen, Surfa'safe en Opaster Anios, gewoonlijk gebruikt in onze Brusselse ziekenhuizen? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen, met name voor patiënten met een lage immuniteit?

Surfa'safe wordt in de Brusselse ziekenhuizen inderdaad gebruikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakken. Onmiddellijk na de mededeling van het Franse nationaal agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANSM), hebben de ziekenhuisapotheken het verplegend personeel gevraagd om te stoppen met het gebruik van Surfa's safe, om alle flacons (geopend of vol) te verzamelen in een of meer stevige verpakkingen, om hun ophaling mogelijk te maken, en om deze producten te merken met de woorden ‘niet meer gebruiken - terug te sturen naar de apotheek’. Er zijn ook ontsmettingsalternatieven voorgesteld in geval van risico op biocontaminatie van oppervlakken. Patiënten met een lage immuniteit krijgen in ziekenhuizen systematisch speciale aandacht, ongeacht deze specifieke situatie.

Het permanente toezicht op de ziekenhuishygiëne is een federale bevoegdheid en de controle op het ontstaan van nosocomiale infecties wordt uitgevoerd door Siensano (voorheen het Instituut voor Volksgezondheid).

Tot op heden en bij mijn weten is er geen enkel geval van ernstige infectie met
Burkholderia cepacia, een van de bacteriën die in bepaalde loten zijn aangetroffen, gemeld bij een gehospitaliseerde patiënt.

2. Blijkbaar worden de ontsmettingsmiddelen ook vaak gebruikt in dokterspraktijken en rust- en verzorgingstehuizen. Is er met hen gecommuniceerd over dit onderwerp?
Ter herinnering: de bacteriën die in de betreffende loten zijn aangetroffen, zijn van nature aanwezig in het milieu (met name in het water en de bodem). Aangezien de informatie in de pers breed werd uitgemeten, er een officiële communicatie op federaal niveau werd georganiseerd (via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - FAGG) en de leveranciers hun klanten hebben gewaarschuwd voor het probleem, werd het niet nodig geacht om een communicatie te organiseren voor de dokterspraktijken en de rust- en verzorgingstehuizen.

https://www.afmps.be/fr/news/la_mise_en_quarantaine_des_desinfectants_surfasafe_et_opaster_anios

https://www.fagg.be/nl/news/in_quarantaine_plaatsen_van_de_ontsmettingsmiddelen_surfasafe_en_opaster_anios