Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 3)

 
Datum ontvangst: 19/02/2020 Datum publicatie: 25/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 september 2019 had ik vragen over de installatie van het kabinet voor de nieuwe zittingsperiode.

Op 13 november 2019 hebben we vernomen dat elk gewestelijke kabinet een installatiekrediet van 55.000 euro gekregen had en dat dit krediet bijvoorbeeld diende ter vernieuwing van verouderd meubilair.

Op 19 februari 2020 heb ik voor mevrouw Elke Van den Brandt (Groen) en de heer Alain Maron (Ecolo), leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, samen bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, de volgende vragen met betrekking tot de correcte installatie van het kabinet:

Sinds 29 november 2019,

1. Zijn er uiteindelijk werken en/of verbouwingen en/of aanpassingen en/of renovaties uitgevoerd? Zo ja, wie heeft ze uitgevoerd en wat was het bedrag, post per post?

2. Naast Brussel Facilities (GOB), wie heeft geholpen bij de installatie van het kabinet (andere openbare diensten, overheidsbedrijven, consultants, anderen, ...)? Aan wie werd naast Brussel Facilities (GOB) een mandaat gegeven om te helpen?

3. Is er uiteindelijk meubilair (rollend materieel of ander) vernieuwd? Zo ja, voor welk bedrag, per post?

4. Is het installatiekrediet van 55.000 euro in 2019 volledig opgebruikt? Hebben de uitgaven de grenzen van het krediet van 55.000 euro overschreden? Zo niet, wat is dan precies het bedrag in euro dat op 31 december 2019 nog beschikbaar was? Wat met het resterende bedrag?

5. Wie is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de lokalen die deel uitmaken van het kabinet (schoonmaak, kleine diverse werkzaamheden, enz.) en wat zijn de maandelijkse kosten, post per post?

6. Is de lijst van de mandaten van de kabinetsmedewerkers doorgegeven aan de informant van de regering? Zo ja, op welke datum precies?

http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=103280&base=2, geraadpleegd op 19 februari 2020.
 
 
Antwoord    1. Tijdens het krokusverlof (van 24 tot 28 februari) werd de parketvloer op de eerste verdieping van het gebouw aan de Hertogsstraat vernieuwd. De vernieuwing van de parketvloer op de tweede verdieping was gepland voor in de paasvakantie, maar door de Covid-19-crisis zijn die werken voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er zijn ook plannen om het keukentje in het appartement van de Minister-President aan de Hertogsstraat 7 te vernieuwen, net als de keuken en de sanitaire voorzieningen op de kelderverdieping aan de Hertogsstraat 9. Ook die drie werken zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor het herstel van de parketvloer op de tweede verdieping van het gebouw aan de Hertogsstraat is een bestelling van 11.443,14 euro incl. BTW vastgelegd. Op de prijsbestekken voor de andere twee werken wachten we nog.


2. We hebben enkel een beroep gedaan op de expertise van Brussel Facilities.


3. Er is een hybride voertuig ter waarde van 45.202,10 euro besteld voor de kabinetschef. De levering was voorzien op 20 maart, maar werd ook uitgesteld.


4. Het gebruikte krediet op basisallocatie 02.001.06.02.7422 is voor een bedrag van 45.202,51 euro, zowel in vastleggings- als in vereffeningskredieten, uitgevoerd. In 2019 is op deze basisallocatie dus een bedrag van 9.797,49 euro niet uitgevoerd. Overeenkomstig het principe van de eenjarigheid van de begroting is dat onbesteed krediet niet meer beschikbaar: het is niet mogelijk om een onbesteed krediet van het ene jaar naar het andere over te dragen.


5. Mijn kabinet telt vier onderhoudsvrouwen die dagelijks instaan voor het onderhoud van de lokalen. Daarnaast maken we gebruik van de diensten van het schoonmaakbedrijf Kose Cleaning op basis van een opdracht die door Brussel Facilities gegund werd voor een jaarlijks bedrag van ongeveer 14.500 euro.


6. Deze lijst werd op 10 april 2020 bezorgd aan de informateur van de Regering, mijn kabinetschef Eric Mercenier.