Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de harmonisatie van de OCMW-praktijken inzake voedselhulp.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 32)

 
Datum ontvangst: 05/06/2020 Datum publicatie: 18/06/2020 Referentie: B.I.V. 17 (19/20), Blz. 38
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/06/2020 Referentie: B.I.V. 17 (19/20), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
10/06/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
18/06/2020 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 17 (19/20) 38
18/06/2020 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 17 (19/20) 40
18/06/2020 Tussenkomst Christophe Magdalijns B.I.V. 17 (19/20) 41
18/06/2020 Tussenkomst David Leisterh B.I.V. 17 (19/20) 42
18/06/2020 Tussenkomst Els Rochette B.I.V. 17 (19/20) 43
18/06/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 17 (19/20) 43
18/06/2020 Repliek Farida Tahar B.I.V. 17 (19/20) 46
18/06/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 17 (19/20) 47
18/06/2020 Repliek Christophe Magdalijns B.I.V. 17 (19/20) 47