Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de centra voor zelfmoordpreventie.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 191)

 
Datum ontvangst: 27/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In België plegen jaarlijks meer dan 2.000 mensen zelfmoord. Een cijfer dat, na standaardisatie voor internationale vergelijkingen, ons land tot de slechtste leerling van Europa maakt.

Een groot probleem voor de volksgezondheid dat de komende maanden kan verergeren als gevolg van het coronavirus. Dat is in ieder geval waar de eerstelijnscentra voor zelfmoordpreventie vrezen in het licht van dit probleem.

Verlies van werk, onzekerheid... te verwachten gevolgen in de komende maanden en mogelijk zelfs jaren. Tijdens de lockdown was het aanbod van zorg van ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige psychologen en psychiaters ook minder uitgebreid. Sommige mensen konden geen gebruikmaken van de begeleiding die hen normaal gesproken zou worden geboden. Deze crisis kan het stro zijn dat de rug van de kameel breekt bij toenemende risicofactoren. Verwacht wordt dat de nood groter zal zijn, met meer acute zelfmoordcrises.

- Wat is uw analyse van deze kwestie en wat is uw plan? Welke middelen werden ingezet om de steun aan de doelgroepen van de Brusselse centra voor zelfmoordpreventie te versterken?

- Worden de beleidsmaatregelen en de gebruikte instrumenten gecoördineerd door de gemeenschappen en gewesten om ervoor te zorgen dat ze coherent en doeltreffend zijn? Zo ja, op welke manier? Zijn ze dezelfde?
 
 
Antwoord    Wat uw eerste vraag betreft: het Centre de Prévention du Suicide (Centrum voor zelfmoordpreventie) is een erkende instelling van de Franse Gemeenschapscommissie. Dit geldt ook voor de centra voor telefonische opvang. Ik verzoek u aldus uw vraag aan de Franse Gemeenschapscommissie te stellen.

Betreffende uw tweede vraag, kan ik bevestigen dat er een werkgroep is die zich buigt over preventie in de geestelijke gezondheidszorg. Deze wordt momenteel geleid door het gewestelijk netwerkcomité van de federale hervorming 107. Zelfdoding komt in de werkgroep aan bod en het Centre de Prévention du Suicide (
Centrum voor zelfmoordpreventie) en zijn Nederlandstalige tegenhanger, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), zijn er vertegenwoordigd zodat een coherent actieplan kan opgesteld worden voor de verschillende structuren die een rol spelen bij zelfdodingpreventie. In deze context werd aan het OCMW gevraagd om zich aan te sluiten bij de bestaande instrumenten die door het VLESP werden ontwikkeld om zo instrumenten met het oog op zelfdodingpreventie te kunnen aanbieden.