Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het “Tubbe”-model in de rusthuizen.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 195)

 
Datum ontvangst: 27/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Zweden bestaat er een model voor het beheer van rusthuizen, het "Tubbe"-model. Dit model stelt de bewoners centraal bij de beslissingen en het beheer van hun rusthuis. Het doel is dan ook om de leefomgeving te verbeteren door de actieve deelname van de voornaamste betrokkenen. In Wallonië werden oproepen tot het indienen van projecten gelanceerd.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Onderzoekt de regering deze werkwijze? Welke analyse maakt zij daarover?

- Hoe staat het met de ervaring met dit model in Brussel? Welke initiatieven worden genomen?
 
 
Antwoord    1/

De regering bestudeert nauwgezet de mogelijkheden om het Tubbe-model binnen de Brusselse rusthuizen te ontwikkelen.

De balans van de eerste zes pilootprojecten in België, die werden gesteund door de Koning Boudewijnstichting, is zeer positief: dit model verbetert de tevredenheid van zowel de bewoners als het personeel.

De ervaring werd ook positief beoordeeld door de directie van de betrokken rusthuizen.


Wij beschouwen dit model dan ook als een uitstekende manier om de levenskwaliteit binnen de rusthuizen te verbeteren.


2/

Op dit moment heeft een aantal Brusselse rusthuizen werkingsmodellen ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met het Tubbe-model.

Deze modellen richten zich op de autonomie en participatie van de bewoners.

Om andere instellingen die het proces willen opstarten te ondersteunen, steunen we een projectoproep die door de Koning Boudewijnstichting werd gelanceerd.

Er werd 25.000€ uit het budget van Iriscare beschikbaar gesteld voor de financiering van vijf Brusselse instellingen die het Tubbe-model verder willen ontwikkelen.

Elk rusthuis zal een steun tot 5.000€ kunnen genieten.

Met deze steun wordt een 2 jaar durend coachingprogramma gefinancierd dat hen in staat stelt het model te implementeren.

Tegelijkertijd zullen 5 bijkomende Brusselse rusthuizen volledig worden ondersteund door de Koning Boudewijnstichting via de bijdrage van het Bloch-Errera-Fonds.

Zo zullen over een periode van 2 jaar 10 Brusselse rusthuizen steun genieten om het Tubbe-model te implementeren.