Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tarieven voor ziekenhuisparkings.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 204)

 
Datum ontvangst: 04/09/2020 Datum publicatie: 03/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    België is onmiskenbaar wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn gezondheidszorg, maar ook om zijn sociale zekerheid, die toegang biedt tot gezondheidszorg voor iedereen.

Voor sommige mensen met ernstige ziekten of die een regelmatige behandeling nodig hebben, vormt deze zorg echter een aanzienlijke kostenpost, ondanks de terugbetalingen van ons sociale zekerheidsstelsel. Voor deze mensen telt elke besparing.

In dit verband wil ik u vragen naar de parkeerkosten die de ziekenhuizen in ons Gewest in rekening brengen. Inderdaad, alle Brusselse ziekenhuizen hebben betaalparkings. In het besef dat deze maatregel een afschrikkend effect heeft op mensen die in de verleiding komen om gebruik te maken van de parkings, ook al hoeven ze niet naar het ziekenhuis te gaan, kunnen de kosten van het parkeren behoorlijk oplopen voor mensen die er regelmatig en voor langere tijd naartoe moeten. Het gaat hier om een gemiddeld tarief van 2,50 euro per uur (het tarief dat met name in het Sint-Elisabethziekenhuis en Delta wordt gehanteerd).

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Bent u op de hoogte van de parkeerkosten die de ziekenhuizen in het Brussels Gewest in rekening brengen?

- Wat wordt in het kader van uw bevoegdheden gedaan om de financiële gevolgen van deze kosten te beperken voor patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis moeten gaan?
 
 
Antwoord    Deze kwestie is tijdens deze legislatuur nog niet voorgelegd aan de ministers.

Ook blijkt dat deze vraag nooit aan de leden van het Verenigd College zou zijn gesteld, alle legislaturen samen beschouwd.

De GGC heeft geen reglementering over de prijs van parkeerplaatsen. Het is voor ons dus niet mogelijk om deze tarieven te beperken.

Het is niet uitgesloten dat we deze kwestie later (in ieder geval buiten een crisisperiode) kunnen onderzoeken.