Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stand van zaken met betrekking tot de ziekenhuisnetwerken.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 90)

 
Datum ontvangst: 10/09/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
14/09/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
28/10/2020 Uitgesteld
12/11/2020 Ingetrokken door zijn auteur. Gilles Verstraeten
12/11/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Gilles Verstraeten