Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vaccinatiestrategie tegen Covid-19 voor de Belgische gepensioneerden die tot een risicogroep behoren en niet meer in het Brussels Gewest wonen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 349)

 
Datum ontvangst: 02/03/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De toegang tot een veilig en doeltreffend vaccin tegen Covid-19 voor alle Brusselaars is een van de sleutelelementen in de strijd tegen de huidige pandemie, die woedt in de wereld en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zoals u weet, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van plan meer dan tien vaccinatiecentra in het Brussels Gewest op te richten om te trachten minstens 70% van de Brusselse bevolking te vaccineren.

In het kader van de vaccinatiestrategie Covid-19 moet ik aan een zeer specifiek geval denken: vele "in het buitenland wonende Belgische gepensioneerden" die tot een risicogroep behoren en thans bij hun familie in het Brussels Gewest verblijven, worden niet in aanmerking genomen in de vaccinatiestrategie en hebben bijgevolg geen toegang tot het vaccin.

In het licht van het bovenstaande wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Tot welke vaccinatiecategorie behoren de talrijke "in het buitenland wonende Belgische gepensioneerden" die tot een risicogroep behoren en die thans bij hun familie in het Brussels Gewest verblijven? Heeft uw bestuur aan dat specifiek geval gedacht bij het uitstippelen van de vaccinatiestrategie? Komen die "gepensioneerden" in aanmerking voor vaccinatie?
2. Is uw bestuur op de hoogte gebracht van de maatregelen die in dat geval moeten worden genomen? Welke vaccinatiestrategie en protocol worden in dat geval toegepast?
3. Wat zijn de mogelijkheden van vaccinatie tegen Covid-19 in dat geval?
4. Wat zijn het tijdschema en de wijze van vaccinatie in dat geval?
5. Welke communicatiestrategie wordt gevolgd?
 
 
Antwoord    V1-2-3

De eerste fase van de vaccinatie heeft betrekking op de rusthuizen en de eerstelijnswerkers (andere collectiviteiten, ziekenhuizen en ambulante zorg). De tweede fase betreft de 65-plussers en de personen met comorbiditeitsfactoren.
Voor Belgen die in het buitenland wonen en zich niet ter plaatse kunnen laten vaccineren, kan deze uitnodiging via de ambassades worden gedaan. Personen die een INSZ-nummer hebben maar niet in België wonen, kunnen zich ook bij de gemeente laten inschrijven als inwoner, voor een periode van zes maanden, zodat zij kunnen worden uitgenodigd en in aanmerking komen voor de vaccinatie in het Gewest op basis van hun postcode. Zij zullen vervolgens worden opgenomen in hun volgorde van prioriteit, naar gelang hun leeftijd en eventuele comorbiditeiten.
Bovendien kunnen personen die voor vaccinatie in aanmerking komen en een INSZ (bis) hebben, met het nieuwe reserveringsinstrument Bru-Vax een afspraak maken, zelfs zonder dat zij hun uitnodiging hebben ontvangen. Aangezien we ook per leeftijdscategorie uitnodigen (en niet alleen op basis van een vaccinatiecode zoals bij de interfederale tool), kunnen personen die een INSZ (bis) hebben en in aanmerking komen voor vaccinatie, zich inschrijven via onze Bru-Vax-tool.

Wat meer in het bijzonder de procedure betreft, zal iedere persoon die in België gedomicilieerd is, uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren.
De vaccinatie-uitnodigingen worden zo verstuurd dat iedereen een uitnodiging ontvangt. Er wordt een brief gestuurd, alsook een e-mail en een sms, om de kans op contact met elke burger zo groot mogelijk te maken.
Vanaf nu, met de lancering van ons nieuwe Brusselse reserveringsplatform Bru-Vax, kunnen personen die in aanmerking komen voor vaccinatie, zich via dit instrument inschrijven, zelfs zonder een uitnodiging te hebben ontvangen.


Ons callcenter organiseert telefonische enquêtes om de uitgenodigde personen op te volgen. Zo kunnen wij er in de eerste plaats zeker van zijn dat alle betrokkenen hun uitnodiging hebben ontvangen. In de tweede plaats stelt het ons in staat de redenen voor de niet-inschrijving te begrijpen. En tot slot kunnen wij op die manier de betrokkene sensibiliseren en hem zo nodig helpen een afspraak te maken.
De administratie kent elk van deze procedures voor de verschillende doelgroepen. De beheerders van de vaccinatiecentra en het callcenter worden ook op de hoogte gebracht zodra zich een wijziging voordoet.


V4.

Het vaccinatieschema blijft hetzelfde als dat van de algemene vaccinatiestrategie met haar fasen en prioritaire groepen.

V5.

Via de Commissioner staan wij in contact met de verschillende ambassades in Brussel. Wij verzamelen de informatie zodat wij die kunnen opnemen. Wij onderhouden ook regelmatig contact met de minister van Buitenlandse Zaken over dergelijke gevallen om ervoor te zorgen dat niemand wordt vergeten en dat alle personen die in België wonen en die dat wensen, het recht hebben zich te laten vaccineren.
Wij staan ook in contact met de krant Politico, met commissioner.brussels en vele andere, om een goede communicatie te waarborgen en rekening te houden met alle specifieke gevallen.