Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de omzendbrieven gericht door Iriscare aan de niet-residentiële zorgcentra.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 173)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/03/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
10/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
10/03/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
22/04/2021 Uitgesteld
29/04/2021 Van de agenda gehaald.
29/04/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag