Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inzet van studenten ter ondersteuning van het personeel van de vaccinatiecentra

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 353)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 03/05/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sommige vaccinatiecentra in Brussel zijn open, andere staan op het punt open te gaan.
De kwestie van het personeel van de vaccinatiecentra is aan de orde.
Ik zou u dan ook om de volgende ophelderingen willen vragen:
- Hoeveel mensen zijn er nodig voor elk vaccinatiecentrum?
Kunt u per beroep specificeren: artsen, verpleegkundigen, administratief personeel, logistiek personeel, enz.
- Waar komt het personeel van de Brusselse vaccinatiecentra vandaan? Van ziekenhuizen in de buurt van deze centra? Van andere medische hulporganisaties (b.v. Rode Kruis)?
- Hoe wordt dit personeel gefinancierd? Door het Gewest, door de gemeenten?
- Hoe zit het met vrijwilligerswerk? Hoeveel vrijwillig personeel is er in alle Brusselse centra?
In Wallonië zullen de studenten, in overleg met de Franse Gemeenschap, een handje kunnen toesteken in de vaccinatiecentra, hetzij als vrijwilliger, hetzij in het kader van een stage. Het gaat hierbij om medische en verpleegkundige opleidingen, maar ook om administratieve opleidingen (receptie, secretariaatswerk) of meer specifieke opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van IT of beveiliging. Neemt het Brussels Gewest, waar verschillende universiteiten en hogescholen gevestigd zijn, deel aan deze dynamiek? Volgens welke modaliteiten en welke termijnen, indien van toepassing?
 
 
Antwoord    V1.
Het centrum op de Heizel beschikt over twintig vaccinatieboxen, met de volgende verdeling van de personeelsmiddelen :
- Bewaker: 8 uur
- Admin.: 24 uur
- Steward: 11 uur
- Vaccinator: 20 uur
- Zorgkundige: 8 uur
- Vaccinbereider: 2 uur
- Apotheker deskundige: 1 uur
- Operationeel coördinator: 1 uur
- Medisch coördinator: 3 uur

De andere centra beschikken over zes vaccinatieboxen, met de volgende verdeling van de personeelsmiddelen:
- Gemeenschapswacht: 3 tot 4 uur
- Admin.: 7 uur
- Steward: 2 tot 4 uur
- Vaccinator: 3 tot 6 uur
- Zorgkundige: 0 tot 3 uur
- Vaccinbereider: 2 uur
- Apotheker deskundige: 1 uur
- Operationeel coördinator: 1 uur
- Medisch coördinator: 1 uur


V2.
Het personeel van de vaccinatiecentra is afkomstig van verschillende partners en heeft diverse statuten:
- Gedetacheerd personeel van Brussels Expo, UMC Sint-Pieter, Kliniek Sint-Jan, de gemeenten, het Rode Kruis
- Zelfstandigen
- Vrijwilligers
- Uitzendkrachten
Vier vaccinatiecentra werken met het Rode Kruis, namelijk Vorst, Schaarbeek, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Elk centrum kan gebruikmaken van de databank en de planningsinstrumenten voor medewerkers van vaccibrussels.beepleapp.eu. Deze tool is gecreëerd op basis van de oproep voor vrijwilligers die eind januari 2021 is gedaan. Op 26 maart 2021 waren er 1.637 ingeschreven kandidaten, van wie 989 voor een functie als admin. of steward, 39 om vaccins klaar te maken, en 609 met een medisch profiel om te vaccineren.

V3.
Deze personeelsleden worden geprefinancierd door het Brussels Gewest. De uiteindelijke financiering zal achteraf worden geregeld tussen het federale niveau en de gewesten, met een verdeelsleutel van 80/20.
De uurprijs per type functie is op interfederaal niveau vastgesteld.

V4.
Elk centrum is van start gegaan met een vast team, aangevuld met vrijwilligers. Zodra de capaciteit van de centra wordt verhoogd tot 12 uur per dag en 6 dagen per week, zullen meer vrijwilligers worden ingezet, waarbij wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van 30%.

V5.
Op 23 maart hadden 33 studenten zich ingeschreven na de oproep voor vrijwilligers. Het zijn meestal derde- of vierdejaarsstudenten verpleegkunde of master in de geneeskunde, die gemachtigd zijn te vaccineren in geval van een tekort aan medisch en/of verplegend personeel. De HR-coördinatrice van de vaccinatiecentra heeft ook verscheidene kandidaturen van stagiairs ontvangen die in de vaccinatiecentra zullen worden geactiveerd zodra de openingstijden worden verruimd (dat wil zeggen met de komst van de vaccins), zoals wij ook voor de testcentra hebben gedaan.
Tot nu toe zijn de centra, gezien het huidige aantal beschikbare vaccins, begonnen met een vast basisteam en openingsuren van 5 dagen per week en 8 uur per dag.