Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Steun voor de ASCTR

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 411)

 
Datum ontvangst: 03/05/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Sportvereniging van het Centrum voor Traumatologie en Readaptatie (ASCTR) heeft tot doel de beoefening van sport en lichaamsbeweging in het algemeen te bevorderen voor de readaptatie van personen met een fysieke beperking, maar ook voor competitie en lichamelijk welzijn.

In Brussel is de sportvereniging geassocieerd met de centra voor traumatologie van het Erasmusziekenhuis en de ziekenhuizen Sint-Lucas.

Deze historische vereniging werd opgericht in 1954 in samenwerking met Victor Boin, voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité, en lag aan de basis van de oprichting, op 3 februari 1960, van de Belgische Sportfederatie voor Gehandicapten (BSVG.), die in 2001 het Belgian Paralympic Committee (BPC) is geworden. Het BPC is lid van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité.

Dankzij een subsidie van Cap 48 in 2017 kon de ASCTR sportcoaching ontwikkelen en een groter aantal personen met een beperking bereiken. Er worden 40 patiënten per week gevolgd voor Erasmus en 75 voor Sint-Lucas.

Na het "natuurlijke" einde van de subsidie van Cap 48 hebben de twee centra een voltijdsequivalent nodig om de coaching voort te zetten, die de patiënten in staat stelt om hun vaardigheden te verbeteren, hun motorische en functionele capaciteit te herwinnen en, wat sommigen betreft, te streven naar uitmuntendheid in de gehandicaptensport.

De twee VTE's vertegenwoordigen een structureel budget van tweemaal 60.000 euro per jaar. In Wallonië heeft het soortgelijke centrum in Esneux een toezegging in die zin van het AVIQ gekregen.

Het is de bedoeling dat het project wordt voortgezet, maar ook dat de twee centra in Brussel blijven bestaan.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Hebt u contacten gelegd met de ASCTR? Wat is daar eventueel uit voortgekomen?
- Welke begrotingsmiddelen worden uitgetrokken voor het "gehandicaptenbeleid" op de totale begroting van de GGC voor gezondheidszorg?
- Hoe zal u ervoor zorgen dat het project inzake sportcoaching wordt voortgezet, waarvan de resultaten duidelijk aantonen dat het doeltreffend is voor personen met een beperking?

Sportcoaching voor personen met een beperking kan hun gezondheid verbeteren door hun fysieke conditie en welzijn te versterken en de risico’s van comorbiditeit te verminderen.
 
 
Antwoord    De Sportvereniging van het Centrum voor Traumatologie en Readaptatie (ASCTR) heeft ons op de hoogte gebracht van haar voornemen om twee afzonderlijke subsidieaanvragen in te dienen in het kader van het coachingproject voor patiënten met een handicap.

Die aanvragen zijn eind maart 2021 aan Iriscare bezorgd; een aanvraag kwam van het CTR Erasmus en de andere van de Cliniques Universitaires St-Luc, voor twee identieke projecten van elk 60.000 euro. De titel van beide aanvragen is dezelfde: “Verduurzaming van het project ‘Cap sur le sport’”. Deze aanvragen strekken ertoe financiering te verkrijgen voor de personeelskosten van een voltijdsequivalent voor het superviseren en ontwikkelen van programma's met aangepaste lichamelijke en sportieve activiteiten voor patiënten met neuro-locomotorische letsels.

Deze aanvragen zijn nog niet verwerkt en voorgelegd aan de beheersorganen van Iriscare, aangezien ze zijn toegekomen na de uiterste ontvangstdatum van de aanvraagdossiers voor 2021. Indien de projecten voldoen aan de toekenningscriteria die zijn vastgelegd in de analyseprocedure van de facultatieve subsidies van Iriscare, zullen ze worden voorgelegd aan de beheersorganen, die zullen kunnen beoordelen of het opportuun is een subsidie toe te kennen aan deze projecten.

Wat het Iriscare-budget voor het ‘Beleid voor Personen met een Handicap’ betreft, is binnen het totale budget voor Gezondheid en Bijstand aan Personen een bedrag van 74.678.675 euro uitgetrokken voor de gehandicaptensector voor 2021. Dat budget is als volgt samengesteld: 73.844.675 euro voor structurele subsidies (hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven, dag- en verblijfscentrum, begeleid wonen, bepaalde revalidatieovereenkomsten) en 834.000 euro voor facultatieve subsidies voor initiatieven van de gehandicaptensector (privésector).

Het totale budget van Iriscare voor Gezond en Bijstand aan Personen bedraagt ongeveer 429.000.000 euro. Van dat budget is ongeveer 74.678.675 euro bestemd voor de gehandicaptensector, wat neerkomt op 17%.