Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de operationalisering van de wachtlijsten vóór de implementatie van BruVax

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 418)

 
Datum ontvangst: 20/04/2021 Datum publicatie: 28/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In afwachting van de implementatie van het Brusselse platform BruVax, dat de tegenhanger is van het interfederale QVax-systeem voor Wallonië en Vlaanderen, deelde u ons in de commissie mee dat de organisatie van de wachtlijsten in de verschillende vaccinatiecentra individueel werd beheerd door de beheerders van elk van deze centra.

Om mijn informatie te vervolledigen en wetende dat het interfederale QVax-platform op 6 april jongstleden is opgericht (in tegenstelling tot 19 april voor het Brussels platform), zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Kunt u ons eerst en vooral vertellen welke instructies de GGC aan de verschillende beheerders van de vaccinatiecentra heeft gegeven om de organisatie van de wachtlijsten zo goed mogelijk te beheren?
- Hoeveel telefoontjes heeft het callcenter tussen 6 en 19 april ontvangen? Kunt u uw antwoord staven aan de hand van het profiel van de beller, met inbegrip van de leeftijd en de aan- of afwezigheid van comorbiditeiten?
- Hoeveel van deze bellers werden ingeschreven op een wachtlijst voor vaccinatie?
- Tot slot zou ik ook graag de details kennen over het aantal restdosissen dat wekelijks in de verschillende vaccinatiecentra in de hoofdstad werd toegediend.
 
 
Antwoord    V1
Het Bruvax-platform is sinds 19 april operationeel voor de tien vaccinatiecentra. Dit systeem omvat wachtlijsten voor alle centra. Elk centrum kan ervan gebruikmaken om de restdoses aan het eind van de dag te beheren. Deze lijst bevat alleen in aanmerking komende personen (volgens leeftijd of voorrangsgroepen). De lijst wordt aan het eind van elke dag door de vaccinatiecentra gebruikt voor de restdoses. Voor de tijdsblokken die een paar dagen op voorhand nog beschikbaar zijn, gebruikt het callcenter deze wachtlijst voor uitgaande oproepen om de vaccinatiecentra maximaal te vullen. Tegelijkertijd worden ook sms-berichten gestuurd naar personen die ingeschreven zijn bij vaccinatiecentra die nog vrije tijdsblokken hebben.


V2
Oproepen ontvangen in het callcenter tussen 6 en 19 april:


V3
De gegevens over de inschrijving op de specifieke wachtlijst door het callcenter zijn niet beschikbaar.


V4
De gegevens over de restdoses per centrum per dag of per week zijn niet beschikbaar.
Ter indicatie moet worden opgemerkt dat restdoses de doses zijn die aan het eind van de dag niet zijn toegediend en die dreigen te vervallen als gevolg van geopende flacons of klaargemaakte spuiten en die dus maar enkele uren houdbaar zijn. Het klaarmaken van de spuiten en het openen van de flacons gebeuren in de loop van de dag, rekening houdend met de ingeschreven personen die niet zijn komen opdagen en met de niet-ingevulde tijdsblokken. Deze restdoses blijven daarom beperkt tot enkele doses per centrum per dag.
In orde van grootte kan worden geconcludeerd dat dagelijks in totaal minder dan 50 restdoses moeten worden toegediend aan burgers op de wachtlijst.
Opgemerkt moet worden dat ongeopende flacons in de koelkast bij 2 tot 8° kunnen worden bewaard gedurende 30 dagen voor Pfizer en gedurende 6 maanden voor AZ.