Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de leegstand in de woonzorgcentra erkend door de GGC

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 460)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 09/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/07/2021 Ontvankelijk p.m.
29/07/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Er heerst een toenemende leegstand in de Brusselse woonzorgcentra. Dit heeft natuurlijk veel te maken met de oversterfte in de woonzorgcentra ten gevolge van COVID-19, maar eigenlijk kampten de woonzorgcentra al voor de crisis met leegstand. Zo was de bezettingsgraad in 2018 maar 87 procent. Dat is opmerkelijk, omdat de woonzorgcentra nog niet zo lang geleden synoniem waren voor lange wachtlijsten.

Op 1 maart heb ik een schriftelijke vraag ingediend over onder meer de huidige leegstand in de woonzorgcentra erkend door de GGC. In het antwoord van 26 april kreeg ik geen antwoorden op mijn vragen hierover, dus probeer ik het maar via een vraag in commissie.

Met betrekking tot de woonzorgcentra erkend door de GGC: Kunt u voor enerzijds de openbare woonzorgcentra en anderzijds de privé-woonzorgcentra (met een verdere opdeling tussen privé-woonzorgcentra met en zonder winstoogmerk) volgende vragen beantwoorden:

  1. Hoeveel woonzorgcentra zijn er in Brussel?

  2. Hoeveel bedden zijn er beschikbaar? Hoeveel bedden per honderd 65-plussers zijn er beschikbaar?

  3. Hoeveel ROB-bedden zijn er? Hoeveel RVT-bedden? Hoe is het aantal ROB- en RVT-bedden geëvolueerd in het voorbije decennium?

  4. Hoeveel was de bezettingsgraad in 2019 en 2020? In hoeveel woonzorgcentra staat meer dan 20%, 25% en 33% van de kamers leeg? Zijn er woonzorgcentra met een leegstand van meer dan 40%?

  5. Wat was de gemiddelde verblijfsduur van een bewoner van een woonzorgcentrum in 2018, 2019 en 2020?

  6. Hoeveel bewoners in de woonzorgcentra hebben een niet-Europese migratie-achtergrond?

  7. Hoeveel personeelsleden van de woonzorgcentra hebben een niet-Europese migratie-achtergrond?

  8. Wat is vandaag de mediaanprijs voor een kamer per maand in een woonzorgcentrum in Brussel? Hoeveel was dat in 2017, 2018, 2019 en 2020?

  9. Staat de minister in overleg met de andere inrichters van woonzorgcentra in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, specifiek met betrekking tot het probleem van leegstand?

 

 
 
Antwoord    Merk op dat ik vrees dat u geen kennis hebt kunnen nemen van de tabel die bij het gegeven antwoord was gevoegd op uw schriftelijke vraag nr. 347. Deze - geüpdatete - tabel was ook bij dit antwoord gevoegd. Deze tabel beantwoordde grotendeels uw vragen die u mij opnieuw stelt.

Deze tabel geeft per sector - openbaar, associatief of commercieel - een overzicht van:
- Het aantal rust- en verzorgingstehuizen
- Het aantal beschikbare bedden
- Het aantal rusthuisbedden
- Het aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen
- De evolutie van het aantal bedden gedurende het laatste decennium
- De bezettingsgraad in 2019 en 2020
- Het aantal rusthuizen dat over meer dan 20, 25 en 33 % leegstaande kamers beschikt
- En het bestaan van rusthuizen met meer dan 40 % leegstaande kamers

Deze tabel preciseert ook dat Iriscare niet over de gegevens beschikt om sommige van uw andere vragen te beantwoorden.

Om tot slot op uw laatste vraag te antwoorden. Mijn kabinet komt tweewekelijks bijeen met de Federaties en maandelijks met de vakbonden, om de evolutie op te volgen van het beheer van de pandemie en de impact ervan op de bezettingsgraad. De immunisatiemaatregelen van de financiering van de instellingen die tot 30 juni golden, hadden een stabiliserend effect op de sector. Gezien het succes van de vaccinatiecampagne in deze instellingen, worden er tegenwoordig door de Federaties opnieuw rusthuisopnames vastgesteld.

Er is ook een overheidsopdracht gelanceerd die in de loop van tweeduizend eenentwintig moet leiden tot een programmatie van de voorzieningen voor ouderen in het Brusselse Gewest.

Het doel van deze studie is om de nodige informatie te bekomen over het ontwikkelen van een nieuwe programmatie van de plaatsen in verblijfscentra voor ouderen op basis van de bevolkingsbehoefte binnen tien à twintig jaar.

Deze studie zal eveneens de mogelijkheden analyseren om nieuwe alternatieve woonvormen te ontwikkelen.