Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het resultaat van de communicatiecampagne "Covid Breakers"

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 487)

 
Datum ontvangst: 09/09/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vorig jaar heeft de GGC in het kader van de COVID-19-pandemie een communicatiecampagne gelanceerd onder de naam "Covid Breakers". Die campagne lijkt als doel te hebben jongeren uit te nodigen om "Covid Breakers" te worden door de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Op de website van de GGC staat ook een link om lid te worden van een speciale Facebook-pagina en zo deel uit te maken van de "Covid breakers community".

Gezien de huidige situatie en de lage vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duidelijk dat de communicatie-instrumenten op punt moeten staan. De bovengenoemde Facebook-pagina heeft echter slechts 227 abonnees, en elke post lijkt te zijn geliket door slechts een handvol mensen, vaak dezelfde. Daarnaast bevat het Youtube-kanaal van de GGC ook bewustmakingsvideo's, waaronder een video met een bekende voetballer, die vaccinatie onder jongeren moet promoten. Hoewel de video drie maanden geleden werd geüpload, schijnt hij slechts ongeveer 1400 keer bekeken te zijn (voor de Franse versie).

In het licht van het bovenstaande zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Wat waren de doelstellingen van het initiatief “Covid Breakers”? Is er een communicatieplan voor deze campagne? Zo ja, kunt u ons dat bezorgen?

  • Had u een conversie- of bewustmakingsdoelstelling? Welke media werden ingezet? Welke sociale netwerken werden gebruikt?

  • Hoe evalueert u deze communicatiecampagne? Kunt u ons de cijferresultaten van deze campagne voorstellen, uitgesplitst volgens media/sociale netwerken?

  • Hebt u een beroep gedaan op consultants in het kader van deze campagne? Zo ja, wat was het budget daarvoor?

  • Hoe verklaart u dat de berichten op de bovengenoemde Facebook-pagina zo weinig effect hebben? Hebt u deze berichten gesponsord of hebt u vertrouwd op uw community van iets meer dan 200 personen? Hoe evalueert u deze aanpak?

  • Wat betreft de video van de voetballer, wat waren de doelstellingen voor het aantal weergaven? Wat was het budget? Hoeveel heeft de voetballer betaald gekregen? Waarom werd voor deze persoonlijkheid gekozen? Hoe valt zo'n laag aantal weergaven te verklaren?

  • Wat was het totale budget voor deze campagne? Wat was het budget voor elke activiteit?

 
 
Antwoord    V1

De campagne ‘Covid Breakers’ is op 23/11 gelanceerd met het doel jongeren (18-25 jaar) aan te moedigen actief deel te nemen aan de strijd tegen het coronavirus. De boodschap aan de jongeren was dat iedereen, op zijn/haar eigen niveau, de macht heeft om de transmissieketen van het virus te ‘breken’. Door de essentiële handelingen toe te passen (een masker dragen, afstand bewaren ...) breken de Covid Breakers de transmissieketen van het virus en scheppen zij de voorwaarden om terug te keren naar de normale gang van zaken in ons leven. Het doel van die campagne was dus vooral motiverend, op een moment dat verschillende studies, waaronder een kwalitatieve analyse van de GGC bij Brusselse jongeren, aantoonden dat de geestelijke gezondheid van jongeren sterk te lijden had onder de duur van de crisis en het gebrek aan vooruitzichten.

Om de relevantie van de boodschap te verzekeren, werd het beeldmateriaal van de campagne (affiches) voorgelegd aan en goedgekeurd door een panel van jongeren (via een focusgroep). We hebben empathische, inclusieve, positieve, bewust niet-beschuldigende en niet-sturende communicatie gebruikt op basis van de bevindingen van het panel.

Ontwikkelde acties:
o We hebben een Facebook-account aangemaakt
https://www.facebook.com/covidbreakersbelgium en een rubriek ‘Covid Breakers’ toegevoegd op onze website: https://coronavirus.brussels/covid-breakers
o We hebben een beroep gedaan op de pers om bekendheid te geven aan de Covid Breakers-campagne, wat veel positieve reacties heeft opgeleverd (interviews, reportages).
o We hebben informatie meegedeeld in de syllabi en het studentenblad Guidooh.
o We hebben samen met het Magic Land Theater straatanimaties georganiseerd om wat humor en luchtigheid in de bewustmaking over covid te brengen.
o We hebben onze berichten doorgestuurd naar verschillende Facebook-groepen van studentenkringen.
o Op 8 april 2021 organiseerden we een webinar voor studentenkringen over het thema: “
Comment soutenir et motiver les jeunes en temps de Covid?” met sprekers Vincent Yzerbyt en Pauline Chauvier (UCL), van de groep Psychologie & Corona.

o Na een analyse van de officiële Instagram-accounts van verschillende landen (politiek of gezondheid) hebben we besloten geen Instagram-account voor Covid Breakers aan te maken omdat het interactiepercentage te laag was. Instagram is een netwerk dat door jongeren wordt gebruikt om inspirerende en dromerige inhoud te vinden. Het coronavirus is niet zo’n onderwerp. In juni 2021 hebben we echter wel een algemeen Instagram-account van de GGC aangemaakt:
Https://www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/ om jongeren bewust te maken van vaccinatie door informatieve posts over het onderwerp te plaatsen, maar ook lichtere posts op basis van de interesses van jongeren. Ondanks een kleurrijke en aantrekkelijke feed is het resultaat ook niet bijzonder omdat vaccinatie geen populair onderwerp is op Instagram.

V2

Ondanks de pogingen om jongeren te bereiken, heeft de Covid Breakers-pagina op Facebook niet het gewenste publiek bereikt. Het bleek zeer moeilijk om jongeren te betrekken bij een zo controversieel onderwerp dat ervaren wordt als ‘bestraffend’, aangezien het coronavirus wordt geassocieerd met de meest negatieve gevolgen ervan (lockdown, het niet kunnen zien van vrienden, niet naar school kunnen gaan of geen werk kunnen vinden). Dat gebrek aan belangstelling voor institutionele communicatie werd ons bevestigd tijdens een webinar met studentenkringen; hoewel zij de GGC zeer dankbaar waren voor de Covid Breakers-initiatieven, erkenden de bij het webinar aanwezige jongeren dat zij niet geïnteresseerd waren in het volgen van een institutioneel account en nog minder in het zich er persoonlijk bij betrekken (via likes/shares).
Daarmee rekening houdend is in juni 2021, toen jongeren ouder dan 18 jaar in aanmerking kwamen voor vaccinatie, besloten de Facebook-pagina van Covid Breakers niet langer te ‘voeden’, maar de directe communicatie met jongeren te intensiveren (op plaatsen waar zij wonen en voorbijkomen, nachtwinkels, sportscholen, universiteiten, enz.).


V3
Nee, deze campagne is opgezet en uitgevoerd door de cel crisiscommunicatie van de GGC.


V4
Zie hierboven (antwoord op vraag 2).
Facebook heeft sinds 2018 geen pagina’s meer uitgelicht, waardoor paginabeheerders worden gepusht om te betalen om gezien te worden. We hebben verschillende posts gesponsord tijdens de Covid Breakers-campagne, maar het interactiepercentage was laag. Daarom besloten we voorrang te geven aan de posts via de officiële GGC-pagina
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc omdat die een veel hoger interactiepercentage had en onder meer op jongeren was gericht.


V5
De video van Eden Hazard is een persoonlijk initiatief van de voetballer ten gunste van de vaccinatie, en hij plaatste die op zijn eigen Instagram-account. Die video werd miljoenen keren bekeken op de sociale netwerken door zijn vele fans voordat hij opnieuw werd gebruikt (met toestemming van de auteur) ter ondersteuning van de campagne ‘Laat je vaccineren’ die gezamenlijk is ontwikkeld door de Waalse en Brusselse gewestelijke autoriteiten. Eden Hazard werd dus niet vergoed voor dit volkomen spontane initiatief.


V6
De communicatiecampagne Covid Breakers werd gelanceerd met een gesponsorde video op Facebook/Instagram, die een publiek van 289.000 mensen bereikte. Naast de organisatie, vóór de campagne, van kwalitatieve interviews met een panel van jongeren in Brussel via een gespecialiseerd bureau, en de verspreiding van gesponsorde berichten, werd vrij snel besloten het grootste deel van het communicatiebudget te besteden aan de sociale netwerken op het officiële GGC-account, om een veel breder publiek (waaronder jongeren) te bereiken.