Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de enquête van het KCE "Vaccinatiegraad tegen COVID-19 van het personeel in de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra".

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 122)

 
Datum ontvangst: 30/09/2021 Datum publicatie: 09/12/2021 Referentie: B.I.V. 4 (21/22), Blz. 22
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/12/2021 Referentie: B.I.V. 4 (21/22), Blz. 24
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
13/10/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
09/12/2021 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 4 (21/22) 22
09/12/2021 Tussenkomst Magali Plovie B.I.V. 4 (21/22) 23
09/12/2021 Tussenkomst Jan Busselen B.I.V. 4 (21/22) 24
09/12/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 4 (21/22) 24
09/12/2021 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 4 (21/22) 26