Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de nieuwe elementen betreffende de stand van de cyberveiligheid in de Brusselse ziekenhuizen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 305)

 
Datum ontvangst: 07/12/2021 Datum publicatie: 03/02/2022 Referentie: B.I.V. 8 (21/22), Blz. 36
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/02/2022 Referentie: B.I.V. 8 (21/22), Blz. 38
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
15/12/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
20/01/2022 Uitgesteld
03/02/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 8 (21/22) 36
03/02/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 8 (21/22) 38
03/02/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 8 (21/22) 39