Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Misinformatie over vaccinatie

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 528)

 
Datum ontvangst: 20/12/2021 Datum publicatie: 11/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

De vaccinatiecampagne heeft aangetoond dat desinformatie een groeiende plaag is. Er circuleert onvolledige of soms volledig verkeerde informatie die de vrees voor vaccinatie tegen COVID-19 aanwakkert en in de meest extreme gevallen tot een volledige afwijzing leidt. Dit "fake news" heeft zich in vele kringen verspreid, ook in de medische wereld.

Het is echter van essentieel belang dat deze beroepen, die voor de gewone patiënten met gezag spreken, deze laatsten met wetenschappelijke nauwkeurigheid kunnen voorllchten.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Welke maatregelen hebt u getroffen om desinformatie over vaccinatie tegen COVID-19 te bestrijden? Met welke resultaten?

  • Hebt u vergaderingen met de medische wereld georganiseerd om argumenten voor de vaccinatie en de wetenschappelijke waarheid te ontwikkelen? Zo ja, hoeveel argumenten werden ontwikkeld? Welke argumenten?

  • Welke kanalen werden gebruikt om wetenschappelijk correcte informatie te verspreiden onder de bevolking en aldus desinformatie te bestrijden? Hebt u gebruikgemaakt van de media en sociale netwerken? Zo ja, welke begrotingsmiddelen werden uitgetrokken voor de verspreiding via de media en sociale netwerken?

  • Heeft u een beroep gedaan op een externe consultant om de desinformatie aan te pakken? Zo ja, waaruit bestonden zijn functie en taken? Voor welk budget?

  • Hebt u op het terrein acties ondernomen om desinformatie te bestrijden? Hoeveel acties op het terrein hebt u ondernomen? Hoeveel personen werden daarvoor ingeschakeld?

  • Wat was het totaalbudget dat uitsluitend bestemd werd voor de bestrijding van desinformatie over vaccinatie?

 

 
 
Antwoord    Vraag 1

Sinds de lancering van de vaccinatiecampagne werden talrijke initiatieven uitgevoerd om desinformatie te bestrijden.

- Op de website coronavirus.brussels
werd een speciale rubriek aangemaakt om onjuiste informatie te bestrijden: https://coronavirus.brussels/nl/faq-covid-2/covid-fake-news/ Onder die rubriek worden tips gepubliceerd om onjuiste informatie te herkennen. Vragen over vaccinatie die het vaakst gesteld worden door de burgers en onjuiste informatie die circuleert op de sociale media maken het voorwerp uit van beargumenteerde antwoorden waarin wordt verwezen naar betrouwbare bronnen.
- Elke week worden verschillende
posts op de Facebookpagina van de GGC gepubliceerd zodat burgers de juiste informatie van de foute kunnen onderscheiden.
Voorbeelden:
· Wat is de doeltreffendheid van de boosterdosis?
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/photos/a.121003616337570/414423986995530
· Kan ik de ziekte zelf krijgen van het covidvaccin?
·
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/418786463225949
· Waarom zijn niet-gevaccineerde volwassenen oververtegenwoordigd in onze ziekenhuizen?
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/409903250780937

- We delen
artikels van de gezondheidsinstellingen (WHO, FAGG, ...). Voorbeelden: https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/418786463225949;; https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/photos/a.121003616337570/433588678412394

- We delen
artikels/duidingen van verschillende media (BX1, RTBF, Le Soir, LN24, RTL, La Libre …) en reportages
Voorbeelden:
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/405616037876325; https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/440178211086774 https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/418848959886366; https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/418870276550901; https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/421328276305101 + verschillende studies: https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/427970855640843 ; https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc/posts/435948411509754

- We passen een gesloten en transparant
moderatiebeleid toe op opmerkingen op sociale media: opmerkingen van internetgebruikers waarin fake news of complottheorieën worden verspreid, worden systematisch verborgen.


Vraag 2

Er werden en worden vele overlegvergaderingen georganiseerd met de gezondheidsprofessionals. Een specifieke werkgroep bestaande uit de federale en gewestelijke overheden en de vertegenwoordigers van de belangrijkste gezondheidsberoepen (huisartsen, tandartsen, psychologen, apothekers, kinesisten, vroedvrouwen ...) komt om de twee weken samen. Het doel ervan is juist om de rol van de eerstelijn te versterken in de bewustmaking van burgers/patiënten rond vaccinatie. Er zijn tools ontwikkeld om dit bewustmakingswerk te vergemakkelijken, zoals lijsten met argumenten om met burgers over vaccinatie te kunnen spreken. Het meest recente voorbeeld:
https://infogram.com/busy-charts-1ho16vo18l9rx4n?live (discussiemiddel, voor artsen over de voordelen/risico's van vaccinatie van 5- tot 11-jarigen, ontwikkeld door het Collège de Médecine Générale in samenwerking met kinderartsen).


Vraag 3

De voornaamste communicatiemiddelen zijn de website coronavirus.brussels en de sociale netwerken van de GGC. Het grootste deel van desinformatie over vaccinatie ontstaat en floreert op sociale media. We hebben dus massaal geïnvesteerd in deze kanalen door de publicaties tegen de verspreiding van fake news te boosten.


Vraag 4

De initiatieven ter bestrijding van de desinformatie worden volledig beheerd door de cel crisiscommunicatie van de GGC.

Vraag 5

We organiseren sinds november 2021 bewustmakingsessies op het terrein in buurthuizen, jeugdhuizen en vrouwenhuizen waarin we antwoorden op alle vragen die worden gesteld en waarvan vele onjuiste informatie bevatten. Met jongeren gebruiken wij een sinds kort een interactieve tool (mentimeter) die het mogelijk maakt om de kennis (of het gebrek eraan) van jongeren over vaccinatie te meten, wat het mogelijk maakt om het circulerende fake news meteen te ontkrachten. Deze sessies worden gehouden door een arts van de GGC en de coördinatoren van de buurthuizen.

Sinds het begin van onze opdracht werden talrijke initiatieven georganiseerd, zoals informatie- en/of sensibiliseringssessies, webinars en andere. En dat in samenwerking met persoonlijkheden uit de wetenschappelijke en medische wereld, vrijwillige artsen die gepensioneerd zijn, influencers (in scholen) en het team consultants van de GGC.Ter illustratie, sinds begin november 2021:
· Er werden meer dan tien opleidingen op afstand gegeven aan stewards die in de verschillende vaccinatiepunten werken, met name over de soorten antwoorden en argumenten die moeten worden gegeven op vragen van het publiek over vaccinatie, met inbegrip van vragen over desinformatie. 68 stewards hebben die opleiding gevolgd.


· Na die opleiding en om de stewards ter plaatse te begeleiden werden drie bezoeken ter plaatse georganiseerd in de vaccinatiepunten in het slachthuis van Anderlecht, het Zuidstation, het Centraal Station, in Elsene en in Molenbeek.

· Meer dan elf sessies werden in samenwerking met BME georganiseerd in de buurthuizen en vrouwenhuizen. Zo hebben we ongeveer 260 personen ontvangen.


· In de school “BF Langues” (opleiding voor volwassenen) vond ook een sessie plaats die werd georganiseerd door de referentiearts van het vaccinatieteam van de GGC. Zo hebben we een twintigtal personen bereikt.

Vraag 6

De administratie beschikt in dit stadium niet over een totaalbedrag. De strijd tegen desinformatie valt immers onder de algemene communicatie van de GGC met betrekking tot covid.