Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende De toediening van de derde dosis van het Covid-19 vaccin

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 529)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 22/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Vaccinatie is van essentieel belang om uit de huidige gezondheidscrisis te kunnen geraken. De injectie van de derde "boosterdosis" is noodzakelijk om zich tegen het virus te beschermen. Zoals de pers enkele weken geleden heeft meegedeeld, is de boostercampagne van start gegaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

Deze campagne verloopt echter niet zonder zorgen. De vaccinatiegraad van de Brusselaars is nog steeds te laag en er is nog te veel desinformatie over de vaccins.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Welk percentage van de totale Brusselse bevolking heeft drie doses vaccin gekregen?

  • Wat is uw tijdpad voor de toediening van de derde dosis? Wat zijn de cijferdoelstellingen voor elk van de komende maanden?

  • Hebt u een strategie ingevoerd om de Brusselaars ervan te overtuigen de derde dosis te krijgen? Zo ja, kunt u ze in detail voorstellen? Zo neen, wat verantwoordt dan een dergelijke beslissing?

  • Welke vaccins worden als booster toegediend? Als een patiënt gevaccineerd is met een bepaald vaccin, bijvoorbeeld Pfizer, moet hij dan gevaccineerd worden met een derde dosis Pfizer? Omgekeerd, bestaat er interoperabiliteit tussen de vaccins? Zo niet, hoe organiseert de GGC dit logistieke aspect?

 
 
Antwoord    Vraag 1

Op 31 januari 2022:
§ Totale vaccinatiegraad: 30 %;
§ 65-plussers (volledig gevaccineerd + booster): 80 %;
§ 18-plussers (volledig gevaccineerd + booster): 53 %.

Vraag 2

Wij zijn momenteel bij met het versturen van uitnodigingen aan alle in aanmerking komende personen. We blijven uitnodigingen versturen op basis van de vaccinatieplanning.

Geschat aantal personen dat nog gevaccineerd moet worden:
§ Januari: 110.000 te vaccineren personen;
§ Februari: 60.000 te vaccineren personen;
§ Maart: 75.000 te vaccineren personen.

Eind maart zou de grootschalige boostercampagne ten einde moeten lopen.

Vraag 3

Het Brussels Gewest heeft een campagne voor het grote publiek opgezet met de voordelen van de boosterdosis als boodschap. Die campagne omvat:
§ affiches op de zijkanten van bussen en trams, in fitnesscentra, horeca-inrichtingen, bioscopen, universiteiten en hogescholen;
§ radiospotjes, krantenadvertenties en meer.
Naast de communicatie voor het grote publiek over de boosterdosis, hebben wij ons ook gericht op het versturen van uitnodigingen zodra de betrokkene in aanmerking kwam voor de boostervaccinatie. Net als in de eerste fase hadden de burgers ook nu de gelegenheid om zich in te schrijven via Bruvax of het callcenter (zonder uitnodigingsbrief). De boostervaccinatie wordt aangeboden op meer dan 60 plaatsen in het Brusselse gewest, huisartsenpraktijken en medische centra niet meegerekend.
Bewustmakingsacties worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten, de Fédération des Services Sociaux, de ziekenfondsen en talrijke veldactoren.


Vraag 4

De boosterdosis wordt toegediend met het vaccin van Pfizer (Comirnaty) of Moderna (Spikevax), ongeacht het vaccin dat voor de vorige doses is gebruikt.
De vaccins zijn immers interoperabel.