Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de deelname van uw administratie en van de Brusselse overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of uw ministerieel toezicht vallen aan de oproepen tot het indienen van voorstellen voor Europese financiering - jaar 2021

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 60)

 
Datum ontvangst: 24/02/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Op donderdag 24 februari 2022 had ik graag, ter aanvulling van mijn informatie, de lijst gekregen van de oproepen tot het indienen van voorstellen voor Europese financiering waaraan uw administratie en elk van de overheidsinstellingen en -diensten die onder uw bevoegdheden of uw ministerieel toezicht vallen hebben deelgenomen in 2021.

Zie "oproepen en aanbestedingen per onderwerp" hieronder: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_nl

Kunt u in uw antwoord voor ELKE oproep tot het indienen van voorstellen voor Europese financiering minstens de volgende gegevens vermelden: de datum van indiening van de kandidatuur, de projectleider, het thema, de verwachte meerwaarde, de eventuele partner(s), het desbetreffende budget?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende antwoorden te geven op uw vraag:

Geen enkele directie of dienst van het Verenigd College, noch Iriscare, heeft in 2021 deelgenomen aan Europese oproepen tot financieringsvoorstellen.