Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kunstwerken van de administraties, de openbare instellingen en diensten die onder uw gezag of toezicht staan

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 64)

 
Datum ontvangst: 30/03/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 31/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

In 2021,

 1. voor ELK van de administraties en ELKE openbare instellingen/diensten onder uw gezag of toezicht,

  1. heeft de administratie/de instelling/de dienst kunstwerken aangekocht? Zo ja, welke en tegen welke prijs (incl. btw)?

  2. wat waren de kosten in verband met het onderhoud en/of de restauratie van de kunstwerken?

  3. hoeveel is er uitgegeven aan verzekering voor de kunstwerken?

 2. voor UW kabinet,

  1. heeft het kabinet kunstwerken aangekocht? Zo ja, welke en tegen welke prijs (incl. btw)?

  2. wat waren de kosten in verband met het onderhoud en/of de restauratie van de kunstwerken?

  3. welk bedrag werd besteed aan verzekeringen in verband met de kunstwerken?

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u de volgende antwoorden te geven op uw vragen:

Vraag 1 :

a. In 2021 hebben noch de Diensten van het Verenigd College, noch Iriscare, kunstwerken aangekocht.
b. In 2021 hebben de Diensten van het Verenigd College geen middelen uitgegeven voor het onderhoud of de restauratie van kunstwerken.
c. Aangezien de Diensten van het Verenigd College niet over kunstwerken beschikken, werden geen verzekeringen afgesloten of uitgaven in deze context gedaan.

Vraag 2 :

Het kabinet heeft geen kunstwerken aangekocht.