Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steunverlening aan de ASCTR

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 606)

 
Datum ontvangst: 02/08/2022 Datum publicatie: 11/10/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De SPORTVERENIGING van het CENTRUM VOOR TRAUMATOLOGIE EN READAPTATIE heeft tot doel de beoefening van sport en lichaamsbeweging in het algemeen te bevorderen als revalidatiemiddel voor mensen met een lichamelijke handicap, zowel voor de competitie als voor het lichamelijk welzijn.

In Brussel is de vereniging geassocieerd met de traumacentra van het Erasmusziekenhuis en de Sint-Lucasziekenhuizen.

Dankzij een subsidie van Cap 48 in 2017 kon de ASCTR sportcoaching ontwikkelen en een wekelijkse follow-up van 40 patiënten voor Erasme en 75 patiënten voor Sint-Lucas mogelijk maken.

Na het "natuurlijke" einde van deze subsidie hebben beide centra dringend nood aan een voltijds equivalent om deze begeleiding voort te zetten, dankzij welke deze patiënten hun bekwaamheden kunnen verbeteren, hun motorische en functionele vermogens kunnen terugwinnen en, voor sommigen, kunnen streven naar uitmuntendheid in de handisport.

Deze twee VTE's vertegenwoordigen een structureel budget van tweemaal 60.000 euro per jaar. In Wallonië wordt het soortgelijke centrum in Esneux nu gefinancierd door AVIQ. Het is de bedoeling een project en twee centra in Brussel permanent te maken.

In antwoord op een parlementaire vraag vorig jaar zei u me dat het dossier te laat was ingediend. Na informatie, in 2022, hebben de verantwoordelijken van de ASCTR dit belangrijke dossier uiteraard op tijd ingediend, en het voldoet ook aan andere criteria zoals tweetaligheid of het feit dat het wordt gesteund door een vzw.

Hoe staat het vandaag met de duurzaamheid van het project "cap sur le sport" van het Brussels Gewest, gelet op deze elementen?

Wat is het antwoord voor het CTR? Wat is het antwoord voor Sint-Lucas?

Wat zijn de modaliteiten en wat is het budget voor uw steun, indien van toepassing?

Wat zijn de redenen voor een eventuele weigering?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen.
Eind 2021 lanceerde Iriscare een projectoproep voor het jaar 2022. Het doel was om projecten te subsidiëren waarvan de activiteiten vallen binnen de sectoren gezondheid of bijstand aan personen, met name in het beleid ten aanzien van ouderen en personen met een handicap.
In het kader van die projectoproep heeft de vzw ‘Cap sur le sport’ een aanvraag ingediend om aangepaste lichamelijke en sportactiviteiten te organiseren voor mensen met een lichamelijke handicap, van de revalidatiefase tot het chronische stadium. Die activiteiten vinden voornamelijk plaats in de Cliniques Universitaires Saint-Luc en in het sportcentrum Mounier.
Wegens budgettaire beperkingen kon Iriscare dat project om twee redenen niet aannemen, ook al was de kwaliteit ervan goed:
1. de vzw ‘Cap sur le sport’ wordt niet als bicommunautair beschouwd;
2. sport valt niet onder de bevoegdheid van Iriscare.
In 2022 ontving Iriscare een aanvraag voor een facultatieve subsidie voor het jaar 2023 van de ASCTR over de verduurzaming van het project ‘Cap sur le sport’.
De doelstelling die in het aanvraagformulier voor een facultatieve subsidie wordt vermeld is om financiering te verkrijgen voor een sportcoach voor personen met een handicap. Die zou deeltijds voor CTR Erasmus en deeltijds voor de ASCTR werken.
Maar na de hervorming van het beheer van de facultatieve subsidies moeten organisaties die een aanvraag voor facultatieve subsidies willen indienen sinds 2022 reageren op projectoproepen. Als er in 2023 voldoende budgettaire middelen zijn, kan een nieuwe oproep gelanceerd worden. Dit project kan dan opnieuw worden bekeken.