Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Handistreaming en de Access City Award 2023

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 623)

 
Datum ontvangst: 17/09/2022 Datum publicatie: 08/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Elke minister en staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, elk lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en elk lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie moet "Handistreaming" toepassen (de handicapdimensie opnemen) in alle beleidsmaatregelen en acties die onder zijn of haar bevoegdheid vallen. Op het gebied van handicaps is het dus aan het Gewest, de GGC en de FGC om de nodige maatregelen te nemen om de samenleving inclusiever te maken.

Met betrekking tot "Handistreaming en uw bevoegdheden":

  1. Zijn er nieuwe denkoefeningen of initiatieven die rekening houden met handicaps opgezet of uitgevoerd? Zo ja, welke precies?

  2. Wat zijn de nieuwe denkpistes en/of de geboekte vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid ? Heeft uw kabinet of uw administratie zich kandidaat gesteld voor de Access City Award 2023 (ACA 2023: https://ec.europa.eu/social/accesscityaward2023)? Zo ja, voor welke van uw bevoegdheden?

  3. Wat de kosten en de financieringsbronnen betreft, hoeveel bedragen de middelen die zijn uitgetrokken om rekening te houden met handicaps?

  4. Hoe zit het met de gewestelijke premies in verband met de inclusie van Brusselaars met een handicap?

  5. Zijn er statistische gegevens verzameld in overeenstemming met de Europese AVG? Zo ja, welke, door wie en met welk doel? Zijn er eventueel indicatoren vastgesteld?

 

 
 
Antwoord    Tot op heden zijn de beginselen van handistreaming nog niet als zodanig uitgevoerd binnen onze administratie.
Niettemin hebben we al een specifieke clausule voor personen met een handicap geïntegreerd in de publicaties van werkaanbiedingen. Daardoor kunnen zij, op eenvoudig verzoek, gebruik maken van de door ons aangebrachte aanpassingen om op een passende wijze aan de selectiegesprekken deel te kunnen nemen.


Het aspect handistreaming zal in onze doelstellingen voor 2023 geïntegreerd worden. In dat vooruitzicht is in ons aanwervingsplan voor 2022-2023 om versterking gevraagd om een beleid op te zetten met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen op alle niveaus.

De vertraging bij de uitvoering van acties ten gunste van handistreaming is voornamelijk te wijten aan de volgende drie elementen:
- het beheer van de covidcrisis, waarvoor alle medewerkers van de DVC werden ingezet en dat gebeurde zowel vanuit operationeel oogpunt, via de betrokken beroepen op het terrein, als vanuit het oogpunt van de ondersteuning van de transversale diensten, zoals de dienst HR, de dienst juridische ondersteuning en de Data Protection Officer, die belast is met aangelegenheden met betrekking tot de AVG;
- aansluitend op het vorige punt, de noodzaak om de terugkeer naar kantoor van de administratie in goede banen te leiden, en dat terwijl die administratie ook aan het veranderen en aan het uitbreiden is: hybride en flexibele werkvorm, digitalisering, begeleiding om psychosociale risico's te beperken, herorganisatie van bepaalde diensten, talrijke aanwervingen op regelmatige basis en verbetering van onze basisprocedures voor HR (aanwerving, opleiding, loopbaanbeheer ...);
- in 2021 en in de loop van 2022 hebben de DVC prioriteit gegeven aan de implementatie van de dimensie ‘gendergelijkheid’, die betrekking heeft op de vereisten met betrekking tot genderbudgeting.

In november en december 2022 zullen de teams van onze diensten voor infrastructuur en administratieve controle vijf opleidingsdagen volgen over de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor personen met een beperkte mobiliteit, met de vzw’s Plain-Pied en Passe Muraille.

De DVC hebben zich niet kandidaat gesteld voor de prijs ‘Access City Award 2023’. Volgens de informatie op de in de vraag genoemde website is de wedstrijd voorbehouden aan steden met meer dan 50 000 inwoners.

Wat de toegankelijkheid van het gebouw van de DVC en Iriscare in de Trierstraat betreft, zijn de werkzaamheden aan de buitenkant van het gebouw op 7 juni 2022 begonnen en eind juli 2022 voltooid. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- verbetering van de hellingen in overeenstemming met de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening): horizontale overloop voor de ingang in de Trierstraat, op hetzelfde niveau als het niveau binnen (ideale toegang voor rolstoelgebruikers);
- verbreding van de stoep (twee meter breder) over een lengte van ongeveer zestien meter;
- plaatsing van nieuwe stoeptegels met ‘geleidestroken’ voor slechtzienden aan beide zijden van de straat;
- verlaging van de stoep aan de overkant;
- plaatsing van een balustrade (in overeenstemming met de GSV met leuningen op twee hoogtes) langs de ingang, waar een opwaartse en neerwaartse helling is voor personen met een beperkte mobiliteit (inclusief een rand van vijf centimeter voor slechtzienden);
- plaatsing van gietijzeren palen (om te voorkomen dat er auto’s parkeren);
- drie extra parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit (in totaal zes parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit);
- wegwijzers;
- bordje voor personen met een beperkte mobiliteit op de toegangsdeur (toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit met een geleidehond, telefoonnummer);
- videofoon op de juiste hoogte voor personen met een beperkte mobiliteit;
- nieuw zebrapad tegenover de ingang;
- verbetering van de doorgang voor personen met een beperkte mobiliteit op de hoek van de Montoyerstraat;
- bordje in brailleschrift naast de toegangsdeur;
- plaatsing van fietsenrekken.

De wegenwerken (hellingen, verbreding van de stoep, enz.) werden volledig uitgevoerd door de stad Brussel (afdeling wegennet).

De uitgaven van Iriscare voor die werkzaamheden betreffen uitsluitend:

- de aankoop en plaatsing van de balustrade, een uitgave van ongeveer 10 600 euro incl. btw;
- het bordje en het parlofoonsysteem aan de toegangsdeur: ongeveer 6000 euro incl. btw.

De GGC krijgt geen gewestelijke premies.

We nemen aan dat deze vraag betrekking heeft op statistische gegevens over personen met een handicap. Tot op heden hebben we geen statistische gegevens over personen met een handicap binnen onze administratie. We zijn van plan om dat aspect in 2023 aan te pakken, nu we een basismethodologie voor het opstellen van genderstatistieken hebben ontwikkeld en zodra we een persoon hebben kunnen aanwerven die zich zal wijden aan deze ‘equal’-onderwerpen.