Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de impact op de gezinsbijslag van de toegelaten limiet van 240 uur per trimester voor studentenarbeidsovereenkomsten

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz en Bernard Clerfayt, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen (Vragen nr 28)

 
Datum ontvangst: 28/11/2022 Datum publicatie: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 11 (22/23), Blz. 4
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 11 (22/23), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
30/11/2022 Verwijzing commissie Algemene Bicommunautaire Zaken Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
13/02/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 11 (22/23) 4
13/02/2023 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 11 (22/23) 5
13/02/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 11 (22/23) 6