Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de jaarlijkse evaluatie van de quota voor de aanwerving van mensen met een handicap

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 750)

 
Datum ontvangst: 01/09/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 24/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag    Enkele jaren geleden nam het Brussels Gewest twee zeer positieve ordonnanties aan om de tewerkstelling van mensen met een handicap in openbare instellingen aan te moedigen. De ene legde een quotum van 2,5% vast voor de tewerkstelling van mensen met een handicap door de Brusselse gemeenten, de andere, vergelijkbaar, betrof de  OCMW’s. Deze verplichtingen konden worden gedekt door overheidsopdrachten die aan de maatwerkbedrijven  werden gegund. Er was echter niet voorzien in sancties, maar wel in een jaarlijkse evaluatie.

Deze jaarlijkse evaluatie is nooit uitgevoerd voor het OCMW. Kunt u mij vertellen waarom? Is de volgende evaluatie voor het OCMW aan de gang? Zo niet, wanneer zal deze evaluatie plaatsvinden?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vragen, waarvoor u hieronder mijn antwoorden vindt.

We hebben Brussel Plaatselijke Besturen, dat administratief toezicht uitoefent op de diensten van de OCMW’s, en de Diensten van het Verenigd College geraadpleegd.
Geen van beide instellingen beschikt over de gevraagde informatie, aangezien die onder de autonome bevoegdheid van elk OCMW valt.