Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energieverbruik van gewestelijke organen en overheidsdiensten onder uw gezag of ministerieel toezicht in 2022

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 751)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 07/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
 
Vraag   

De afgelopen jaren hebben klimaat- en energiekwesties hoog op de politieke agenda gestaan. Een van deze kwesties is de strijd tegen de energieverspilling, die van vitaal belang is. Deze strijd is niet alleen belangrijk vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit budgettair oogpunt. De stijgende energieprijzen drukken zwaar op de begrotingen van overheden en bedrijven, terwijl de energieverspilling bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en vervuiling. Ik zou u daarom de volgende vragen willen stellen voor ELKE gewestelijke instantie/overheidsadministratie die onder uw bevoegdheid valt of onder uw rechtstreekse ministeriële bevoegdheid:

Voor het jaar 2022,

 1. Welke maatregelen zijn er genomen voor het verminderen van het gebruik van:

 1. elektriciteit?

 2. gas?

 3. stookolie?

 4. water?

 

 1. Wat was het verbruik van :

 1. elektriciteit?

 2. gas?

 3. stookolie?

 4. water?

 

 1. Wat zijn de kosten van :

 1. elektriciteit?

 2. gas?

 3. stookolie?

 4. water?

 

 1. Heeft de instantie/administratie oplossingen ontwikkeld voor schonere energie (zonne-energie, windenergie, enz.) en voor het verbeteren van de energie-efficiëntie?

 1. Zo ja, welk budget is er uitgetrokken voor de ontwikkeling en het onderhoud hiervan?

 2. Zo nee, waarom niet?

 

 1. Heeft de organisatie/administratie programma's ontwikkeld om gebouwen en terreinen te isoleren?

 1. Zo ja, welke? Wat zijn de kosten?

 2. Zo nee, waarom niet?

 

 1. Heeft de instantie/administratie de RenoClick-premei aangevraagd ( Publieke gebouwen: RenoClick-premie | Renolution )? Zo ja, voor welke werken voor welke bedragen?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag, meneer Ozkara, maar ik ben niet bevoegd voor het energieverbruik van de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten. Ik nodig u uit uw vragen te richten tot de ministers B. Clerfayt en S. Gatz, die zijn bevoegd voor Openbaar Ambt.