Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het programma Preventief Schoolverzuim.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 124)

 
Datum ontvangst: 22/04/2005 Datum publicatie: 15/06/2005 Referentie: B.Q.R. 8 (04/05), Blz. 31
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05 Datum antwoord: 15/06/2005 Referentie: B.Q.R. 8 (04/05), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/04/2005 Ontvankelijk p.m.
15/06/2005 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 8 (04/05) 31
 
Vraag