Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende de houding van de Regering tengevolge van het arrest van de Raad van State inzake de taalomzendbrieven.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 148)

 
Datum ontvangst: 20/04/2006 Datum publicatie: 28/04/2006 Referentie: V.V. 28 (05/06), Blz. 11
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06 Datum antwoord: 28/04/2006 Referentie: V.V. 28 (05/06), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/04/2006 Ontvankelijk Eric Tomas
28/04/2006 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael V.V. 28 (05/06) 12
28/04/2006 Antwoord Charles Picqué V.V. 28 (05/06) 13
28/04/2006 Repliek Dominiek Lootens-Stael V.V. 28 (05/06) 13