Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de tussenkomsten van de Minister-President om onwettige subsidiëringen aan de "Stichting Prins Laurent" tegen te houden.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 174)

 
Datum ontvangst: 09/01/2007 Datum publicatie: 29/01/2007 Referentie: B.I.V. 30 (06/07), Blz. 46
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 06/07 Datum antwoord: 29/01/2007 Referentie: B.I.V. 30 (06/07), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/01/2007 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/01/2007 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2007 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 30 (06/07) 47
29/01/2007 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 30 (06/07) 47
29/01/2007 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 30 (06/07) 48