Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Batibouw.

Indiener(s)
Céline Fremault
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkeling- (Vragen nr 593)

Rubriek(en):
Beurzen en tentoonstellingen
 
Datum ontvangst: 09/02/2007 Datum publicatie: 15/03/2007 Referentie: B.Q.R. 27 (06/07), Blz. 94
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 06/07 Datum antwoord: 15/03/2007 Referentie: B.Q.R. 27 (06/07), Blz. 94
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2007 Ontvankelijk p.m.
15/03/2007 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 27 (06/07) 94
 
Vraag